ГЕО

Мгзавреби

(გეო, Гео, Geo)

გეო

არ ვიცი რა იყო თავიდან ანი ბანი და განიდან
ალბათ დათვალე სამამდე მიწა, ჰაერი, წყალი და
ერთი ორი და სამი ნეტა რა იყო თავიდან
ალბათ ყველაზე მთავარი, ანი ბანი და განიდან

მოდი დავიწყოთ: ანი-დან ფრთები ქონდა და აფრინდა
ბანის დაჭირდა ანი და მოიღრუბლა და გაწვიმდა
წვეთებმა მიწა დანამა, ჩვენ კი სურვილი გაგვიჩნდა
გავჩნდით კომბოსტოს ბაღიდან, იყო თავიდან...

გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
შენ ყველაზე ძველო!

გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
შენ ყველაზე ძველო!

მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე -
თუ არ ვიჩქარებთ..

მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე -
თუ არ ვიჩქარებთ..

არ ვიცი რა იყო თავიდან - ანი ბანი და განიდან
ალბათ ულევი ტყეები, სუფთა ჰაერი, წყალი და,
ერთი, ორი და სამი და ნეტა რა იყო თავიდან,
ალბათ ყველაზე მთავარი - ანი, ბანი და განი და..

აქედან წასვლა არ მინდა, დედამიწზე კარგია
ჩემი მშობელი პლანეტა ჩემი მიწა და სახლია
წვეთებმა მიწა დანამა, ჩვენ კი სურვილი გაგვიჩნდა
გავჩნდით კომბოსტოს ბაღიდან, იყო თავიდან...

გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
შენ ყველაზე ძველო!

გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
გეო, გეო, გეო,
შენ ყველაზე ძველო!

მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე -
თუ არ ვიჩქარებთ..

მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე, მალე, მალე,
მალე, მალე -
თუ არ ვიჩქარებთ..

гео

ар вици ра иqо т'авидан ани бани да ганидан
албат' дат'вале самамде миц'а, хаери, ц'qали да
ерт'и ори да сами нета ра иqо т'авидан
албат' qвелазе мт'авари, ани бани да ганидан

моди давиц'qот': ани-дан п'рт'еби к'онда да ап'ринда
банис дач'ирда ани да моиг'рубла да гац'вимда
ц'вет'ебма миц'а данама, чвен ки сурвили гагвичнда
гавчндит' комбостос баг'идан, иqо т'авидан...

гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
шен qвелазе дзвело!

гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
шен qвелазе дзвело!

мале, мале, мале, мале,
мале, мале, мале, мале,
мале, мале -
т'у ар вичк'аребт'..

мале, мале, мале, мале,
мале, мале, мале, мале,
мале, мале -
т'у ар вичк'аребт'..

ар вици ра иqо т'авидан - ани бани да ганидан
албат' улеви тqееби, суп'т'а хаери, ц'qали да,
ерт'и, ори да сами да нета ра иqо т'авидан,
албат' qвелазе мт'авари - ани, бани да гани да..

ак'едан ц'асвла ар минда, дедамиц'зе каргиа
чеми мшобели планета чеми миц'а да сахлиа
ц'вет'ебма миц'а данама, чвен ки сурвили гагвичнда
гавчндит' комбостос баг'идан, иqо т'авидан...

гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
шен qвелазе дзвело!

гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
гео, гео, гео,
шен qвелазе дзвело!

мале, мале, мале, мале,
мале, мале, мале, мале,
мале, мале -
т'у ар вичк'аребт'..

мале, мале, мале, мале,
мале, мале, мале, мале,
мале, мале -
т'у ар вичк'аребт'..

geo

ar vitsi ra iq'o tavidan ani bani da ganidan
albat datvale samamde mits'a, haeri, ts'q'ali da
erti ori da sami net'a ra iq'o tavidan
albat q'velaze mtavari, ani bani da ganidan

modi davits'q'ot: ani-dan prtebi konda da aprinda
banis dach'irda ani da moighrubla da gats'vimda
ts'vetebma mits'a danama, chven ki survili gagvichnda
gavchndit kombost'os baghidan, iq'o tavidan...

geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
shen q'velaze dzvelo!

geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
shen q'velaze dzvelo!

male, male, male, male,
male, male, male, male,
male, male -
tu ar vichkarebt..

male, male, male, male,
male, male, male, male,
male, male -
tu ar vichkarebt..

ar vitsi ra iq'o tavidan - ani bani da ganidan
albat ulevi t'q'eebi, supta haeri, ts'q'ali da,
erti, ori da sami da net'a ra iq'o tavidan,
albat q'velaze mtavari - ani, bani da gani da..

akedan ts'asvla ar minda, dedamits'ze kargia
chemi mshobeli planet'a chemi mits'a da sakhlia
ts'vetebma mits'a danama, chven ki survili gagvichnda
gavchndit kombost'os baghidan, iq'o tavidan...

geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
shen q'velaze dzvelo!

geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
geo, geo, geo,
shen q'velaze dzvelo!

male, male, male, male,
male, male, male, male,
male, male -
tu ar vichkarebt..

male, male, male, male,
male, male, male, male,
male, male -
tu ar vichkarebt..

Гео

Не знаю, с чего все начиналось - с А, Б, В,
Может, со счета да трех, земля, воздух, вода..
Раз, два, три, то, с чего все началось,
наверное, важнее всего, А, Б, В

Итак, начнем - у А были крылья и она взлетела,
Для Б нужна А, небо нахмурилось и капли
Дождя пропитали землю, как мы и хотели,
Выходя из капустного сада, вот что было вначале..

Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Ты древнее всего!

Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Ты древнее всего!

Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро -
Если не спешить!

Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро -
Если не спешить!

Не знаю, что было сначала - А, Б или В
Может, бескрайние леса, чистое небо и вода,
Один, два, три, что еще было вначале
Наверное, главнее всего - А, Б и В.

Отсюда уходить не хочу, на Земле хорошо.
Мои родители, планета, моя земля и дом.
Капли дождя пропитали землю, как мы и хотели,
Выходя из капустного сада, вот что было вначале..

Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Ты древнее всего!

Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Гео, Гео, Гео
Ты древнее всего!

Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро -
Если не спешить!

Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро, скоро, скоро
Скоро, скоро -
Если не спешить!

You have no rights to post comments

Другие песни Мгзавреби:

Другие исполнители