МЕ ДА ШЕН

Меги Гогитидзе

(მე და შენ, Ты и я, You and me)

მე და შენ

ეს სიმღერა ჩემიც არის შენიც არის,
მახსოვს როცა გაგიცანი შეგიცანი,
ეს სიტყვები ჩემიც არის შენიც არის,
ჩვენ ერთმანეთს ვუხდებით და ესეც არის.

მინდა გხედავდე ძილშიც და ცხადში,
შენთან ერთად სულ ხალხშიც და სახლში,
შენთან ერთად მსურს ვიარო გზაში,
გაგიზიარო უთქმელი დარდი.

მიყვარს ქვეყანა რომელშიც გავჩდი,
მიყვარს ქართულად მიყვარდე ბოლომდე,
მიყვარს ქალაქი მე სადაც გავჩდი,
ქობულეთი და ბილიკი მთვარის.

 

ჩემ სიმღერას უხთება მზე,
ამიტომ ვახსენებ ამდენჯერ მას,
მზეო შენ გული ხარ ჩემი შენ.

და როცა წვიმა გადაიღებს,
და როცა ქარი ჩადგება ისევ,
დავრჩებით მე და შენ.

 

უბრალოდ მინდა გითხრა რომ მიყვარხარ,
ჩვეულებრივი მინდა რომ ვიყო,
აღარ უხთება სიტყვებს დაგეგმვა,
გრძნობებს წვალება სულის ამღვრევა.

ნუღარ მომიტან ყვავილებს ნაყიდს,
მინდვრის ყვავილიც იტყვის თავისას,
თუ მოინდომებ ჩემს გაცემას,
იცოდე არა არა და არ ღირს.

 

ჩემ სინღერას უხთება მზე,
ამიტომ ვახსენებ ამდენჯერ მას,
მზეო შენ გული ხარ ჩემი შენ.

და როცა წვიმა გადაიღებს,
და როცა ქარი ჩადგება ისევ,
დავრჩებით მე და შენ.
და როცა წვიმა გადაიღებს,
და როცა ქარი ჩადგება ისევ,
დავრჩებით მე და შენ.

 

ეს სიმღერა ჩემიც არის შენიც არის,
მახსოვს როცა გაგიცანი შეგიცანი,
ეს სიტყვები ჩემიც არის შენიც არის,
ჩვენ ერთმანეთს ვუხდებით და ესეც არის.

მინდა გხედავდე ძილშიც და ცხადში,
შენთან ერთად სულ ხალხშიც და სახლში,
შენთან ერთად მსურს ვიარო გზაში,
გაგიზაარო უთქმელი დარდი.

 

ჩემ სინღერას უხთება მზე,
ამიტომ ვახსენებ ამდენჯერ მას,
მზეო შენ გული ხარ ჩემი შენ.

ме да шен

ес симг'ера чемиц арис шениц арис,
махсовс роца гагицани шегицани,
ес ситqвеби чемиц арис шениц арис,
чвен ерт'манет'с вухдебит' да есец арис.

минда гхедавде дзилшиц да цхадши,
шент'ан ерт'ад сул халхшиц да сахлши,
шент'ан ерт'ад мсурс виаро гзаши,
гагизиаро ут'к'мели дарди.

миqварс к'веqана ромелшиц гавчди,
миqварс к'арт'улад миqварде боломде,
миqварс к'алак'и ме садац гавчди,
к'обулет'и да билики мт'варис.

 

чем симг'ерас ухт'еба мзе,
амитом вахсенеб амденджер мас,
мзео шен гули хар чеми шен.

да роца ц'вима гадаиг'ебс,
да роца к'ари чадгеба исев,
даврчебит' ме да шен.

 

убралод минда гит'хра ром миqвархар,
чвеулебриви минда ром виqо,
аг'ар ухт'еба ситqвебс дагегмва,
грдзнобебс ц'валеба сулис амг'врева.

нуг'ар момитан qвавилебс наqидс,
миндврис qвавилиц итqвис т'ависас,
т'у моиндомеб чемс гацемас,
ицоде ара ара да ар г'ирс.

 

чем синг'ерас ухт'еба мзе,
амитом вахсенеб амденджер мас,
мзео шен гули хар чеми шен.

да роца ц'вима гадаиг'ебс,
да роца к'ари чадгеба исев,
даврчебит' ме да шен.
да роца ц'вима гадаиг'ебс,
да роца к'ари чадгеба исев,
даврчебит' ме да шен.

 

ес симг'ера чемиц арис шениц арис,
махсовс роца гагицани шегицани,
ес ситqвеби чемиц арис шениц арис,
чвен ерт'манет'с вухдебит' да есец арис.

минда гхедавде дзилшиц да цхадши,
шент'ан ерт'ад сул халхшиц да сахлши,
шент'ан ерт'ад мсурс виаро гзаши,
гагизааро ут'к'мели дарди.

 

чем синг'ерас ухт'еба мзе,
амитом вахсенеб амденджер мас,
мзео шен гули хар чеми шен.

me da shen

es simghera chemits aris shenits aris,
makhsovs rotsa gagitsani shegitsani,
es sit'q'vebi chemits aris shenits aris,
chven ertmanets vukhdebit da esets aris.

minda gkhedavde dzilshits da tskhadshi,
shentan ertad sul khalkhshits da sakhlshi,
shentan ertad msurs viaro gzashi,
gagiziaro utkmeli dardi.

miq'vars kveq'ana romelshits gavchdi,
miq'vars kartulad miq'varde bolomde,
miq'vars kalaki me sadats gavchdi,
kobuleti da biliki mtvaris.

 

chem simgheras ukhteba mze,
amit'om vakhseneb amdenjer mas,
mzeo shen guli khar chemi shen.

da rotsa ts'vima gadaighebs,
da rotsa kari chadgeba isev,
davrchebit me da shen.

 

ubralod minda gitkhra rom miq'varkhar,
chveulebrivi minda rom viq'o,
aghar ukhteba sit'q'vebs dagegmva,
grdznobebs ts'valeba sulis amghvreva.

nughar momit'an q'vavilebs naq'ids,
mindvris q'vavilits it'q'vis tavisas,
tu moindomeb chems gatsemas,
itsode ara ara da ar ghirs.

 

chem singheras ukhteba mze,
amit'om vakhseneb amdenjer mas,
mzeo shen guli khar chemi shen.

da rotsa ts'vima gadaighebs,
da rotsa kari chadgeba isev,
davrchebit me da shen.
da rotsa ts'vima gadaighebs,
da rotsa kari chadgeba isev,
davrchebit me da shen.

 

es simghera chemits aris shenits aris,
makhsovs rotsa gagitsani shegitsani,
es sit'q'vebi chemits aris shenits aris,
chven ertmanets vukhdebit da esets aris.

minda gkhedavde dzilshits da tskhadshi,
shentan ertad sul khalkhshits da sakhlshi,
shentan ertad msurs viaro gzashi,
gagizaaro utkmeli dardi.

 

chem singheras ukhteba mze,
amit'om vakhseneb amdenjer mas,
mzeo shen guli khar chemi shen.

Ты и я

Эта песня моя так же, как и твоя,
Я помню, когда познакомилась с тобой,
Эти слова мои так же, как и твои,
Мы друг другу подходим и это тоже.

Я хочу видеть тебя во сне и наяву,
Вместе с тобой всегда и на людях и дома,
Вместе с тобой желаю идти в путь,
Поделиться с тобой несказанной болью.

Люблю страну, в которой я появилась,
Люблю по-грузински чтобы любил меня до конца,
Люблю я город, в котором я появилась,
Кобулети и лунную дорожку.

 

Моей песне подходит Солнце,
Поэтому я упоминаю его столько раз,
Солнце, ты сердце моё.

И когда дождь прекратится,
И когда ветер успокоится вновь,
Останемся я и ты.

 

Я просто хочу сказать тебе, что люблю тебя,
Обычной хочу я быть,
Больше не подходит словам планирование,
Чувства мучения сжигают душу.

Больше не приноси мне цветы купленные,
Полевой цветок также скажет своё,
Если захочешь меня предать,
Знай, нет, нет, не стоит.

 

Моей песне подходит Солнце,
Поэтому я упоминаю его столько раз,
Солнце, ты сердце моё.

И когда дождь прекратится,
И когда ветер успокоится вновь,
Останемся я и ты.
И когда дождь прекратится,
И когда ветер успокоится вновь,
Останемся я и ты.

 

Эта песня моя так же, как и твоя,
Я помню, когда познакомилась с тобой,
Эти слова мои так же, как и твои,
Мы друг другу подходим и это тоже.

Я хочу видеть тебя во сне и наяву,
Вместе с тобой всегда и на людях и дома,
Вместе с тобой желаю идти в путь,
Поделиться с тобой несказанной болью.

Моей песне подходит Солнце,
Поэтому я упоминаю его столько раз,
Солнце, ты сердце моё.

You have no rights to post comments

Другие песни Меги Гогитидзе:

Другие исполнители