Т'ХА ДА ВЕНАХИ

Песни для детей

(თხა და ვენახი, Коза и лоза (кто кого съел?), The goat and the vineyard)

თხა და ვენახი

მოდი ვნახოთ ვენახი
რამ შეჭამა ვენახი
მიველ ვნახე ვენახი
თხამ შეჭამა ვენახი

მოდი ვნახოთ თხა
რამ შეჭამა თხა
მიველ ვნახე თხა
მგელმა ჭამა თხა
მგელმა თხა
თხამ ვენახი შეჭამა...

მოდი ვნახოთ მგელი
რამ შეჭამა მგელი
მიველ ვნახე მგელი
თოფმა ჭამა მგელი
თოფმა მგელი
მგელმა თხა
თხამ ვენახი შეჭამა...

მოდი ვნახოთ თოფი
რამ შეჭამა თოფი
მიველ ვნახე თოფი
ჟანგმა ჭამა თოფი
ჟანგმა თოფი
თოფმა მგელი
მგელმა თხა
თხამ ვენახი შეჭამა...

მოდი, ვნახოთ ჟანგი,
რამ შეჭამა ჟანგი?!
მიველ, ვნახე ჟანგი
მიწამ ჭამა ჟანგი...
მიწამ ჟანგი,
ჟანგმა თოფი,
თოფმა მგელი,
მგელმა თხა,
თხამ ვენახი შეჭამა...

მოდი, ვნახოთ მიწა,
რამ შეჭამა მიწა
მიველ, ვნახე მიწა
თაგვმა ჭამა მიწა
თაგვმა მიწა
მიწამ ჟანგი
ჟანგმა თოფი
თოფმა მგელი,
მგელმა თხა,
თხამ ვენახი შეჭამა...

მოდი, ვნახოთ თაგვი,
რამ შეჭამა თაგვი;
მიველ ვნახე თაგვი,
კატამ ჭამა თაგვი.
კატამ თაგვი,
თაგვმა მიწა,
მიწამ ჟანგი,
ჟანგმა თოფი,
თოფმა მგელი,
მგელმა თხა,
თხამ ვენახი შეჭამა.

т'ха да венахи

моди внахот' венахи
рам шеч'ама венахи
мивел внахе венахи
т'хам шеч'ама венахи

моди внахот' т'ха
рам шеч'ама т'ха
мивел внахе т'ха
мгелма ч'ама т'ха
мгелма т'ха
т'хам венахи шеч'ама...

моди внахот' мгели
рам шеч'ама мгели
мивел внахе мгели
т'оп'ма ч'ама мгели
т'оп'ма мгели
мгелма т'ха
т'хам венахи шеч'ама...

моди внахот' т'оп'и
рам шеч'ама т'оп'и
мивел внахе т'оп'и
жангма ч'ама т'оп'и
жангма т'оп'и
т'оп'ма мгели
мгелма т'ха
т'хам венахи шеч'ама...

моди, внахот' жанги,
рам шеч'ама жанги?!
мивел, внахе жанги
миц'ам ч'ама жанги...
миц'ам жанги,
жангма т'оп'и,
т'оп'ма мгели,
мгелма т'ха,
т'хам венахи шеч'ама...

моди, внахот' миц'а,
рам шеч'ама миц'а
мивел, внахе миц'а
т'агвма ч'ама миц'а
т'агвма миц'а
миц'ам жанги
жангма т'оп'и
т'оп'ма мгели,
мгелма т'ха,
т'хам венахи шеч'ама...

моди, внахот' т'агви,
рам шеч'ама т'агви;
мивел внахе т'агви,
катам ч'ама т'агви.
катам т'агви,
т'агвма миц'а,
миц'ам жанги,
жангма т'оп'и,
т'оп'ма мгели,
мгелма т'ха,
т'хам венахи шеч'ама.

tkha da venakhi

modi vnakhot venakhi
ram shech'ama venakhi
mivel vnakhe venakhi
tkham shech'ama venakhi

modi vnakhot tkha
ram shech'ama tkha
mivel vnakhe tkha
mgelma ch'ama tkha
mgelma tkha
tkham venakhi shech'ama...

modi vnakhot mgeli
ram shech'ama mgeli
mivel vnakhe mgeli
topma ch'ama mgeli
topma mgeli
mgelma tkha
tkham venakhi shech'ama...

modi vnakhot topi
ram shech'ama topi
mivel vnakhe topi
zhangma ch'ama topi
zhangma topi
topma mgeli
mgelma tkha
tkham venakhi shech'ama...

modi, vnakhot zhangi,
ram shech'ama zhangi?!
mivel, vnakhe zhangi
mits'am ch'ama zhangi...
mits'am zhangi,
zhangma topi,
topma mgeli,
mgelma tkha,
tkham venakhi shech'ama...

modi, vnakhot mits'a,
ram shech'ama mits'a
mivel, vnakhe mits'a
tagvma ch'ama mits'a
tagvma mits'a
mits'am zhangi
zhangma topi
topma mgeli,
mgelma tkha,
tkham venakhi shech'ama...

modi, vnakhot tagvi,
ram shech'ama tagvi;
mivel vnakhe tagvi,
kat'am ch'ama tagvi.
kat'am tagvi,
tagvma mits'a,
mits'am zhangi,
zhangma topi,
topma mgeli,
mgelma tkha,
tkham venakhi shech'ama.

Коза и лоза (кто кого съел?)

Давай посмотрим на лозу,
что съело лозу;
Я пришел - посморел на лозу,
коза съела лозу.

Давай посмотрим на козу,
что съело козу;
Я пришел - посмотрел на козу,
волк съел козу.
Волк - козу,
коза - лозу съела.

Давай посмотрим на волка,
что съело волка;
Я пришел - посмотрел на волка,
ружье съело волка.
Ружье - волка,
Волк - козу,
Коза - лозу съела.

Давай посмотрим на ружье,
что съело ружье;
Я пришел - посмотрел на ружье,
ржавчина съела ружье.
Ржавчина - ружье,
Ружье - волка,
Волк - козу,
Коза - лозу съела.

Давай посмотрим на ржавчину,
что съело ржавчину;
Я пришел - посмотрел на ржавчину,
земля съела ржавчину.
Земля - ржавчину,
Ржавчина - ружье,
Ружье - волка,
Волк - козу,
коза -лозу съела.

Давай посмотрим на землю,
что съело землю;
Я пришел - посмотрел на землю,
мышка съела землю.
Мышка - землю,
Земля - ржавчину,
Ржавчина - ружье,
Ружье - волка,
Волк - козу,
коза -лозу съела.

Давай посмотрим на мышку,
что съело мышку;
Я пришел - посмотрел на мышку,
кошка съела мышку.
Кошка - мышку,
мышка - землю,
Земля - ржавчину,
Ржавчина - ружье,
Ружье - волка,
Волк - козу,
коза -лозу съела.

You have no rights to post comments

Другие песни Песни для детей:

Другие исполнители