МЕ ШЕН МИQВАРХАР

Паата Одишвили

(მე შენ მიყვარხარ, Я тебя люблю, I love you)

მე შენ მიყვარხარ

სიყვარულს ვეძებდი მთელი ცხოვრება
მე შენ გიპოვე ხარ საოცრება
ულამაზესი, როგორც ედემი
მე შენ სიყვარულს უთქმელად ვნებდები

მე შენ მიყვარხარ უფრო და უფრო,
შენ ჩემო სიყვარულო თკბილო და რთულო
შენთვის მინდა მე მთელი სამყარო
როგორ მინდა რომ ხელით გატარო

მე შენ მიყვარხარ, მიყვარხარ პატარა ცამდე,
მინდა რომ მუდამ სულ გვერდით მყავდე,
გეფერებოდე, თვალებს გიკოცნიდე
და ყოველ დილით სიყვარულს გიხსნიდე

მე შენ მიყვარხარ, აგაფრენ ცაში,
მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნი თმაში,
და გამოგყვები წვიმაში, ქარში
ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში

ხშირად ვუყვები ნაწვიმარ ქუჩებს,
თუ როგორ ვნატრობ შენს ლამაზ ტუჩებს,
როგორ მწყურია შენი ფერება,
და შენთან ერთად ღამის გათენება.

მე შენ მიყვარხარ ისევ და ისევ,
შენ ჩემს კალაპოტს ავსებ და ავსებ.
მე უშენობა სიცოცხლეს მართმევს
სიყვარულსა გთხოვ, მეტი არაფერს

მე შენ მიყვარხარ, მიყვახარ პატარა ცამდე,
მინდა რომ მუდამ სულ გვერდით მყავდე,
გეფერებოდე, თვალებს გიკოცნიდე,
და ყოველ დილით სიყვარულს გიხსნიდე

ме шен миqвархар

сиqварулс ведзебди мт'ели цховреба
ме шен гипове хар саоцреба
уламазеси, рогорц едеми
ме шен сиqварулс ут'к'мелад внебдеби

ме шен миqвархар уп'ро да уп'ро,
шен чемо сиqваруло т'кбило да рт'уло
шент'вис минда ме мт'ели самqаро
рогор минда ром хелит' гатаро

ме шен миqвархар, миqвархар патара цамде,
минда ром мудам сул гвердит' мqавде,
геп'еребоде, т'валебс гикоцниде
да qовел дилит' сиqварулс гихсниде

ме шен миqвархар, агап'рен цаши,
миндврис qвавилебс чагац'ни т'маши,
да гамогqвеби ц'вимаши, к'арши
ангелози хар шен чем цховребаши

хширад вуqвеби нац'вимар к'учебс,
т'у рогор внатроб шенс ламаз тучебс,
рогор мц'qуриа шени п'ереба,
да шент'ан ерт'ад г'амис гат'енеба.

ме шен миqвархар исев да исев,
шен чемс калапотс авсеб да авсеб.
ме ушеноба сицоцхлес март'мевс
сиqварулса гт'хов, мети арап'ерс

ме шен миqвархар, миqвахар патара цамде,
минда ром мудам сул гвердит' мqавде,
геп'еребоде, т'валебс гикоцниде,
да qовел дилит' сиqварулс гихсниде

me shen miq'varkhar

siq'varuls vedzebdi mteli tskhovreba
me shen gipove khar saotsreba
ulamazesi, rogorts edemi
me shen siq'varuls utkmelad vnebdebi

me shen miq'varkhar upro da upro,
shen chemo siq'varulo tkbilo da rtulo
shentvis minda me mteli samq'aro
rogor minda rom khelit gat'aro

me shen miq'varkhar, miq'varkhar pat'ara tsamde,
minda rom mudam sul gverdit mq'avde,
geperebode, tvalebs gikotsnide
da q'ovel dilit siq'varuls gikhsnide

me shen miq'varkhar, agapren tsashi,
mindvris q'vavilebs chagats'ni tmashi,
da gamogq'vebi ts'vimashi, karshi
angelozi khar shen chem tskhovrebashi

khshirad vuq'vebi nats'vimar kuchebs,
tu rogor vnat'rob shens lamaz t'uchebs,
rogor mts'q'uria sheni pereba,
da shentan ertad ghamis gateneba.

me shen miq'varkhar isev da isev,
shen chems kalapot's avseb da avseb.
me ushenoba sitsotskhles martmevs
siq'varulsa gtkhov, met'i arapers

me shen miq'varkhar, miq'vakhar pat'ara tsamde,
minda rom mudam sul gverdit mq'avde,
geperebode, tvalebs gikotsnide,
da q'ovel dilit siq'varuls gikhsnide

Я тебя люблю

Любовь искал всю жизнь..
Я тебя нашел, ты чудо,
Прекрасна, как Эдем,
Я перед твоей любовью молча преклоняюсь..

Я тебя люблю сильнее и сильнее,
Ты моя любовь, сладкая и сложная,
Хочу, чтобы весь мир был для тебя,
Как хочу провести по тебе рукой..

Я тебя люблю. И любовь моя до небес!
Хочу, чтоб ты всегда была рядом со мной.
Я бы ласкал, глаза целовал бы,
И каждое утро объяснялся бы в любви..

Я тебя люблю, вознесу до небес!
Полевые цветы вплету тебе в волосы..
И пойду с тобой в дождь и ветер..
Ты - ангел в моей жизни.

Часто брожу по мокрым улицам..
Как я желаю твои красивые губы!
Как жажду твоей ласки,
И провести с тобою вместе ночь..

Я люблю тебя снова и снова.
Ты русло мое наполняешь и наполняешь.
Жизнь без тебя у меня отнимается.
Лишь любви прошу, больше ничего..

Я тебя люблю. И любовь моя до небес!
Хочу, чтоб ты всегда была рядом со мной.
Я бы ласкал, глаза целовал бы,
И каждое утро объяснялся бы в любви.

You have no rights to post comments

Другие песни Паата Одишвили:

Другие исполнители