ШЕН РОМ ЦХОВРОБДЕ ЗГ'ВАСТ'АН

Мики Мо & Сэли Бетли

(შენ რომ ცხოვრობდე ზღვასთან, Если бы ты жила в море, If you lived in the sea)

შენ რომ ცხოვრობდე ზღვასთან

შენ რომ ცხოვრობდე ზღვასთან მე ვიქნები გემი,
აღარ გაგიშვებ შენ ჩემში არასდროს არ დამთავრდები,
და შენ რომ ცხოვრობდე ზღვასთან მე ვიქნები გემი,
აღარ გაგიშვებ შენ ჩემში არასდროს არ დამთავრდები.

და ისევ წვიმას აპირებს მე მისველდება ფრთები,
მხოლოდ შენ მეფერადები აქ მარტო!
და ისევ წვიმას აპირებს მე გათენებას ვხვდები,
შენი სახლისკენ მორბიან ტალახიანი კეტები.

მაგრამ მან იცის რომ აღარ დაამშვენებს ჩვენი სურათები დესკტოპს,
ის ელოდება ვიზას ჩემგან გასაფრენად,
არადა შემოდგომის სენია აქ ფოთლებით სავსეა ეზო,
მე კი ვერ ვპოულობ მიზეზს მასთან დასარჩენად.

დილიდან დაღამებამდე მშრალია დღე,
მასთან ბოლო განშორების შემდეგ ჩუმია ზღვა,
თუკი აღარ მოვწევ გვიან ღამით კოლოფზე მეტს,
მხოლოდ მაშინ როცა მეტყვის, იციი?!

აღარ წავალ. და თუნდაც ბოლო ღერივი ასანთივით ჩავქრე,
ვუნაწილებ სუნთქვას არ მინდა წავიდეს ადრე,
ვცურავ შავი ზღვის ბოლო ჰორიზონტამდე,
ვუტოვებ კარებს ღია დეკემბრის მოსვლამდე.

და მე მის მუხლებზე ძილი მომინდა,
და გვირილებს მოვპარავ მინდორს,
დღეს უფრო მშვიდია თვალები
თბილია დღე.

და მე მის მუხლებზე ძილი მომინდა,
გვირილებს მოვპარავ მინდორს,
დღეს უფრომშვიდია თვალები
თბილია დღე.

შენ ცხოვრობდე ზღვასთან მე ვიქნები გემი,
აღარ გაგიშვებ შენ ჩემში არასდროს არ დამთავრდები,
შენ რომ ცხოვრობდე ზღვასთან მე ვიქნები გემი,
აღარ გაგიშვებ შენ ჩემში არასდროს არ დამთავრდები.

шен ром цховробде зг'васт'ан

шен ром цховробде зг'васт'ан ме вик'неби геми,
аг'ар гагишвеб шен чемши арасдрос ар дамт'аврдеби,
да шен ром цховробде зг'васт'ан ме вик'неби геми,
аг'ар гагишвеб шен чемши арасдрос ар дамт'аврдеби.

да исев ц'вимас апиребс ме мисвелдеба п'рт'еби,
мхолод шен меп'ерадеби ак' марто!
да исев ц'вимас апиребс ме гат'енебас вхвдеби,
шени сахлискен морбиан талахиани кетеби.

маграм ман ицис ром аг'ар даамшвенебс чвени сурат'еби десктопс,
ис елодеба визас чемган гасап'ренад,
арада шемодгомис сениа ак' п'от'лебит' савсеа езо,
ме ки вер впоулоб мизезс маст'ан дасарченад.

дилидан даг'амебамде мшралиа дг'е,
маст'ан боло ганшоребис шемдег чумиа зг'ва,
т'уки аг'ар мовц'ев гвиан г'амит' колоп'зе метс,
мхолод машин роца метqвис, иции?!

аг'ар ц'авал. да т'ундац боло г'ериви асант'ивит' чавк'ре,
вунац'илеб сунт'к'вас ар минда ц'авидес адре,
вцурав шави зг'вис боло хоризонтамде,
вутовеб каребс г'иа декембрис мосвламде.

да ме мис мухлебзе дзили моминда,
да гвирилебс мовпарав миндорс,
дг'ес уп'ро мшвидиа т'валеби
т'билиа дг'е.

да ме мис мухлебзе дзили моминда,
гвирилебс мовпарав миндорс,
дг'ес уп'ромшвидиа т'валеби
т'билиа дг'е.

шен цховробде зг'васт'ан ме вик'неби геми,
аг'ар гагишвеб шен чемши арасдрос ар дамт'аврдеби,
шен ром цховробде зг'васт'ан ме вик'неби геми,
аг'ар гагишвеб шен чемши арасдрос ар дамт'аврдеби.

shen rom tskhovrobde zghvastan

shen rom tskhovrobde zghvastan me viknebi gemi,
aghar gagishveb shen chemshi arasdros ar damtavrdebi,
da shen rom tskhovrobde zghvastan me viknebi gemi,
aghar gagishveb shen chemshi arasdros ar damtavrdebi.

da isev ts'vimas apirebs me misveldeba prtebi,
mkholod shen meperadebi ak mart'o!
da isev ts'vimas apirebs me gatenebas vkhvdebi,
sheni sakhlisken morbian t'alakhiani ket'ebi.

magram man itsis rom aghar daamshvenebs chveni suratebi deskt'ops,
is elodeba vizas chemgan gasaprenad,
arada shemodgomis senia ak potlebit savsea ezo,
me ki ver vpoulob mizezs mastan dasarchenad.

dilidan daghamebamde mshralia dghe,
mastan bolo ganshorebis shemdeg chumia zghva,
tuki aghar movts'ev gvian ghamit kolopze met's,
mkholod mashin rotsa met'q'vis, itsii?!

aghar ts'aval. da tundats bolo gherivi asantivit chavkre,
vunats'ileb suntkvas ar minda ts'avides adre,
vtsurav shavi zghvis bolo horizont'amde,
vut'oveb karebs ghia dekembris mosvlamde.

da me mis mukhlebze dzili mominda,
da gvirilebs movparav mindors,
dghes upro mshvidia tvalebi
tbilia dghe.

da me mis mukhlebze dzili mominda,
gvirilebs movparav mindors,
dghes upromshvidia tvalebi
tbilia dghe.

shen tskhovrobde zghvastan me viknebi gemi,
aghar gagishveb shen chemshi arasdros ar damtavrdebi,
shen rom tskhovrobde zghvastan me viknebi gemi,
aghar gagishveb shen chemshi arasdros ar damtavrdebi.

Если бы ты жила в море

Если бы ты жила в море, я был бы кораблем,
Я больше не оставлю тебя, во мне ты никогда не закончишься,
Если бы ты жила в море, я был бы кораблем,
Я больше не оставлю тебя, во мне ты никогда не закончишься,

И снова дождь начинается, у меня намокают крылья,
Только ты один общаешься здесь со мной!
И снова дождь начинается, я рассвет встречаю,
К твоему дому бегут грязные кеды.

Но она знает, что уже не украсят рабочий стол наши фотографии,
Она ждёт визы от меня, чтобы вылететь,
Ведь это осенняя немощь, здесь двор заполнен листьями,
Я же не могу найти причину остаться с ней.

С утра до ночи сухой день,
После последнего расставания с ней тихое море ,
Если я не выкурю больше пачки поздно ночью,
Только когда она скажет мне, ты знаешь?!

Я уже не уйду. И даже в подобно последней спичке погасну,
Разделю своё дыхание, я не хочу чтобы ушла раньше,
Я плыву до последнего горизонта Черного моря,
Я оставляю дверь открытой до декабря.

И я на ее коленях спать хочу,
И ромашки украду у травы,
Сегодня более спокойны глаза,
Теплый день.

И я на ее коленях спать хочу,
И ромашки украду у травы,
Сегодня более спокойны глаза, 
Теплый день.

Если бы ты жила в море, я был бы кораблем.
Я больше не оставлю тебя, ты во мне никогда не закончишься,
Если бы ты жила в море, я был бы кораблем,
Я больше не оставлю тебя, ты во мне никогда не закончишься.

You have no rights to post comments

Комментарии  
#1 1 17.03.2021 17:23
12

Другие песни Мики Мо & Сэли Бетли:

Другие исполнители