ХЕРИО БИЧ'ЕБО!

Гела Гуралиа

(ჰერიო ბიჭებო!, Давайте, парни!, Come on, guys!)

ჰერიო ბიჭებო!

კაცი ქართველი თუ არის,
იტყვის ვით მგზავრი გზაზედა,
სამშობლო როგორც უფალი,
ერთია ქვეყანაზედა.

ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო!
არ გავახაროთ მტერიო!
ისმოდეს საქართველოში,
სიმღერა საიბერიო.

გზები ერთმანეთს კვეთავენ,
დაჭიმული გვაქვს შვილდები,
ნუ მივატოვებთ ერთმანეთს,
როცა ერთმანეთს ვჭირდებით.

ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო!
არ გავახაროთ მტერიო!
ისმოდეს საქართველოში,
სიმღერა საიბერიო.

ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო!
არ გავახაროთ მტერიო!
ისმოდეს საქართველოში,
სიმღერა საიბერიო.

херио бич'ебо!

каци к'арт'вели т'у арис,
итqвис вит' мгзаври гзазеда,
самшобло рогорц уп'али,
ерт'иа к'веqаназеда.

херио бич'ебо, херио!
ар гавахарот' мтерио!
исмодес сак'арт'велоши,
симг'ера саиберио.

гзеби ерт'манет'с квет'авен,
дач'имули гвак'вс швилдеби,
ну миватовебт' ерт'манет'с,
роца ерт'манет'с вч'ирдебит'.

херио бич'ебо, херио!
ар гавахарот' мтерио!
исмодес сак'арт'велоши,
симг'ера саиберио.

херио бич'ебо, херио!
ар гавахарот' мтерио!
исмодес сак'арт'велоши,
симг'ера саиберио.

herio bich'ebo!

katsi kartveli tu aris,
it'q'vis vit mgzavri gzazeda,
samshoblo rogorts upali,
ertia kveq'anazeda.

herio bich'ebo, herio!
ar gavakharot mt'erio!
ismodes sakartveloshi,
simghera saiberio.

gzebi ertmanets kvetaven,
dach'imuli gvakvs shvildebi,
nu mivat'ovebt ertmanets,
rotsa ertmanets vch'irdebit.

herio bich'ebo, herio!
ar gavakharot mt'erio!
ismodes sakartveloshi,
simghera saiberio.

herio bich'ebo, herio!
ar gavakharot mt'erio!
ismodes sakartveloshi,
simghera saiberio.

Давайте, парни!

Мужчина, если он грузин
Скажет : «Как путник в дороге и
Родина как Всевышний -
Одна во всем мире!»

Давайте Парни! Давайте!
Да не порадуем врага
Да услышат в Грузии
Песню Иберийскую

Дороги друг друга пересекают,
Натянутые у нас луки
Да не оставим мы друг друга
Когда друг другу мы нужны

Давайте Парни! Давайте!
Да не порадуем врага
Да услышат в Грузии
Песню Иберийскую

Давайте Парни! Давайте!
Да не порадуем врага
Да услышат в Грузии
Песню Иберийскую

You have no rights to post comments

Другие песни Гела Гуралиа:

Другие исполнители